Installation af flaskegas

Vi udfører flaskegasinstallation til alle formål

Professionel flaskegasinstallation

Flaskegas, F-gas, LPG (Liquefied Petroleum Gas), gas, der hovedsagelig består af propan og butaner og har et damptryk på maks. 14 atm ved 38 °C, således at den må opbevares på tryktanke. Fordeles ofte til mindre forbrugere på gasflasker. Svovlindholdet er maks. 50 mg/kg.

Flaskegas opstår som en let fraktion ved destillation af råolie og som biprodukt ved forskellige raffinaderiprocesser, men udvindes også fra våd naturgas ved afkøling eller absorption. Flaskegas afløste i mange tilfælde bygas og har fundet anvendelse i landhusholdninger, camping og til biler.

På det sidstnævnte område er anvendelsen gået tilbage pga. afgiftsforhøjelser. Flaskegas anvendes industrielt, når der ønskes et meget rent og svovlfattigt brændsel, men fortrænges her af naturgas.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud på alle typer af VVS-installation og kloakarbejde. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.