Pilerenseanlæg

Grundig rådgivning og installation af renseanlæg

Miljørigtig afledning af husholdningsspildevand

Pilerensningsanlæg kan være helt uden afledning til naturlige recipienter (vandløb, sø, hav, jord osv.) dvs. at alt spilde- og regnvand bliver opsuget af piletræerne eller fordamper.

Pileanlæg kan dog etableres uden bund, således at det vand, der ikke bliver opsuget eller fordamper, siver ned i jorden. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg. 

Anlæg med fast bund udføres uden krav om afløb, og pileanlæg kan derfor anvendes overalt, selv i følsomme vandindvindingsområder eller områder med høj grundvandsstand.

Spildevandet pumpes til pileanlægget og i anlæggets længderetning etableres en sivegrøft af vaskede nøddesten (16/32) eller en række Bioblokke til at fordele spildevandet. Fordelingsledningen lægges i frostfri dybde, dvs. 0,60 m under terræn. Bioblokkene og sivegrøft skal, undtagen på undersiden, dækkes med en roduigennemtrængelig geotekstil.

Der skal etableres en ca. 30 cm høj jordvold omkring anlægget for at hindre overfladevand i at løbe ind i bassinet. Jordvolden kan også (ved særlig kraftige regnskyl) tilbageholde vandet i anlægget indtil det får tid til at synke ned.

Dimensionering bør foretages af eksperter. Et almindeligt anlæg vil normalt være 1,5 m dybt og have et overfladeareal på 200 – 400 m2, alt efter husstandens størrelse, vaner og vandforbrug, nedbøren og jordens evne til at indeholde vand det første år samt tidspunkt for etablering.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud på alle typer af VVS-installation og kloakarbejde. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Klik her for at se tegning af et pilerensningsanlæg